chrome_2022-07-11_23-17-46

Gedragscode Ethisch Sporten

Ik ken het intern reglement van de club en leef dit na.

Ik respecteer de afspraken die gemaakt zijn met de club, de lesgevers en mijn teamgenoten.

Ik behandel het materiaal van de club met respect.

Ik laat de clubinfrastructuur opgeruimd en proper achter.

Ik toon respect en maak geen beledigende opmerkingen op andere  dansers, ouders, toeschouwers, of andere doelgroepen, ook niet via sociale media.

Ik zet plezierbeleving op de eerste plaats!

Ik onthoud mij van grensoverschrijdend gedrag (pesten, geweld, discriminatie, agressie, ….)

Als ik getuigen ben van gedrag dat niet door de beugel kan, meld ik dat bij mijn lesgeefster, of aan Mia van het bestuur, (aanspreekpunt), of aan Ivo (voorzitter).